Snödjupsmätning med laser

Hjojohan Okategoriserade

Nu monteras ett 15-tal uppkopplade snödjupsmätare upp längs Skövdes gator. Målet är att snödjupsmätarna tillsammans med annan väderdata ska ge kommuns gatukontor realtids information för att optimera och effektivisera kommunens väghållningsarbete. 17 st ‘svart-is’ detektorer kopplas upp samtidigt. En av snödjupsmätarna, stabilt vädersäkert hölje. lasern har 50 meters räckvidd med mm upplösning så den kan monteras vandal säkert. Idag görs …

Skövde bygger eget LoRaWAN nät

Hjojohan Okategoriserade

IoT Applikation ad Hardware AB bygger infrastruktur för IoT med LoRaWAN. Vi tillhandahåller en lokal, digital samhällsinfrastruktur med plats för alla mät, larm, styrning och loggnings behov Systemet består av tre komponenter: sensorer, gateways och en nätverk server. En eller flera gateways tar emot radiomeddelanden från batteridrivna sensorer och vidarebefordrar dem till en central nätverksserver. Servern håller reda på alla gateways, …

Ramudden satsar på IoT

Hjojohan Okategoriserade

IoT Applikation ad Hardware AB kopplar upp vägskyltar åt Ramudden via LoRaWAN och NB-IoT teknik. Våra sensorer sparar stora pengar då Ramudden alltid vet vart de har sina skyltar utplacerade och om de fungerar eller ej. Rondering och kontroller görs via webben och mycket tid och bränsle kan sparas. Ramudden är en helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. …

Vattenfall satsar på IoT

Hjojohan Okategoriserade

IoT Applikation ad Hardware AB bygger IoT infrastruktur med Vattenfall med LoRaWAN nätverk. Vi tillhandahåller en lokal, digital samhällsinfrastruktur med plats för alla mät, larm och loggnings behov Systemet består av tre komponenter: sensorer, gateways och en nätverk server. En eller flera gateways tar emot radiomeddelanden från batteridrivna sensorer och vidarebefordrar dem till en central nätverksserver. Servern håller reda på alla …