Snödjupsmätning med laser

Hjojohan Okategoriserade

Nu monteras ett 15-tal uppkopplade snödjupsmätare upp längs Skövdes gator. Målet är att snödjupsmätarna tillsammans med annan väderdata ska ge kommuns gatukontor realtids information för att optimera och effektivisera kommunens väghållningsarbete. 17 st ‘svart-is’ detektorer kopplas upp samtidigt.

50 meters räckvidd på lasern, medger vandalsäker montering.

En av snödjupsmätarna, stabilt vädersäkert hölje. lasern har 50 meters räckvidd med mm upplösning så den kan monteras vandal säkert.

Idag görs endast manuella mätningar av snödjupet på några få platser runt om i kommunen. Den nya tekniken skulle kunna göra det möjligt för kommunen att får information om aktuellt snödjup på flera platser samtidigt då de uppkopplade snödjupsmätarna sänder mätdata via Skövde’s LoRa-nätverk i realtid. Aktuellt data tillsammans med information om luftens temperatur, fuktigthet, daggpunkt och lufttryck skapar ett bra underlag för att optimera och effektivisera kommunens väghållningsarbete. 

Du ser den ‘röda’ laserpunkten

Lasertekniken som används i snödjupsmätaren kallas för Lidar (Light detection and ranging) och är ett optiskt mätinstrument som mäter egenskaper hos reflekterat ljus för att beräkna ett avstånd. Lasern utgår i från ett noll-läge på barmark och kan därefter mäta höjdskillnanden i millimeter när snön faller.