Sensorer, sensorer och fler sensorer, – vad vill du mäta, logga och larma ?

Hjojohan Okategoriserade

Den smarta staden vill ta in mer data för att kunna betjäna sina medborgarna på ett bättre sätt. Vi erbjuder färdiga paket med RTU:er och dataloggers som kommunicerar via GPRS/LoRa/SigFox och rätt givare för din applikation. Just nu är det många som är intresserade av mätning och loggning av vattenflöden och nivåer. Föroreningar och partiklar i luften är intressant att ha koll på i takt med ökad bilism, diesel och dubbdäck användning. Med data så kan man jämföra år till år och se om gjorda åtgärder har haft önskad effekt. Utan mätdata vet man inget. Prisvärda mobila batteridrivna
mätstationer är vår specialitet.

Det kan handla om nederbördsmätare, snödjup på cykelbanor, nivå och flöde i reservoarer och avloppssystemen, temperatur, fukt och co2 i klassrum och andra möteslokaler.

Exempelsensorer.

Regnmätare, sk. ‘tipping bucket modell’ med värme i skålen för att klara snö också.

Vindmätare

Snödjups sensor, hur ser det ut på väg och cyckelbanor?

Dränkbara nivågivare/ nivåmätare

Koppla valfri givare till våra universella, mobila mätnoder och börja samla in data.

Ring oss på 0500 6000 22 så berättar vi mer.