LoRaWAN / PLC integration

Vi har släppt vår egen produkt BridgeX som gör det superenkelt att plocka in LoRaWAN sensorvärden till alla fabrikat av PLC system. Se bifogad PDF, så förklaras systemet schematiskt. Vi har i princip skrotat ut behovet av ’stadsnät’ med sensordata som snurrar runt på publikt internet och vi går istället direkt på kundernas PLC/SCADA system bakom brandväggen utan lorawan-servrar, dyra mjukvaror och månadsavgifter.  

BridgeX 92*75*28 mm monteras i apparatskåpet, en eller flera lorawan gateways pekas mot BridgeX ip-nummer. Lägg upp 100-tals trådlösa sensorer i BridgeX webgränsnitt och låt payload decodern göra jobbet och presentera avkodad data i modbus register.

PLC kod för ABB

PLC kod för ABB

BridgeX webbgränsnitt