Information om Lora nätverket

Hjojohan Okategoriserade

LoRa är ett fabrikatsoberoende gränssnitt för kommunikation mellan utrustning för att möjliggöra Internet-of-Things (IoT) och smarta städer.Trådlösa nätverk med låg effekt öppnar upp helt nya möjligheter för IoT, men vedertagna tekniker som Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi och mobiluppkoppling saknar en acceptabel kombination av mångsidighet och energisnålhet. För att hantera detta erbjuds nya smalbandsradio-lösningar, varav en är LoRa, eller LoRaWAN.LoRaWAN har redan …

GPRS-Sigfox-LoraWAN-Wireless M-buss produkter

Hjojohan Okategoriserade

SMÅ BATTERIDRIVNA IO-MODULER MED SIGFOX, LORAWAN, ELLER WIRELESS MODBUSS KOMMUNIKATION. BATTERIET HÅLLER I MÅNGA ÅR. Behöver du larma, styra eller mäta/logga t.ex. temperatur, luftfuktighet, tryck, koldioxid, spänning, ström, el och energi, acceleration, stöt, vibrationer, ljus eller andra parametrar över tid? Vi erbjuder produkter och service av hög kvalitet, mätresultatet får ni som grafisk presentation via vår molntjänst på internet eller …