20 användningsområden

Hjojohan Okategoriserade

Små och strömsnåla sensorer och nya kommunikationsnät gör det möjligt att få koll på sådant som tidigare var dyrt och klumpigt att övervaka.

 • Driftlarm från tekniska utrustningar som t.ex. belysningscentraler, pumpanläggningar, ventilationsaggregat, värmekablar, rulltrappor etc.
 • Mät och övervaka ström, aktiv och reaktiv effekt på elektriska laster.
 • Mät och övervaka temp, pH, konduktivitet i vatten.
 • GPS positionering av djur, människor, fordon och gods.
 • Tryckknapp som påkallar uppmärksamhet om t.ex. nedskräpning eller behov av tömning av container
 • Öppen skåpsdörr / lucka till elcentral och liknande
 • Lutande eller vridna objekt
 • Fyllnadsgrad i sopkärl och återvinningsbehållare
 • Stulna objekt – mekaniskt eller genom positionering
 • Luftfuktighet och lufttemperatur i apparatrum, driftutrymmen och tekniska konstruktioner
 • Fukt och temperatur i väggar, golv och grunder
 • Fukt och temperatur i jord, mark eller ytbeläggningar
 • Fukt eller vatten på mark eller på golv
 • Igensatt brunnsgaller
 • Spänningsbortfall till viktig utrustning som t.ex. belysning, klimatanläggningar eller avfuktare
 • Vattennivåer och vattenflöde i vattendrag och sjöar
 • Flöde i slangar och rör
 • Grundvattennivå
 • Luftkvalitet (flera olika parametrar)
 • Ljusnivå – direkt eller indirekt
 • Buller
 • Glaskross
 • Nederbördsmängd (regn eller snö)