EXTERN ANTENN GÖR SUSEN!

Hjojohan Okategoriserade

Om du t.ex. har monterat en LoRaWAN givare under ett tätt brunnslock, kan det bli problem med radiokontakten om sensorn är långt från gatewayen. För att göra mätningar i avlopp eller i dagvattenledningar rekommenderar vi att prova med att skruva på en extern avstämd antenn, det ökar chanserna att få en bra och stabil uppkoppling