Helsingborgs stad är skolexempel på en ‘smart city’

Hjojohan LoRA, LoraWAN

Livbojar som försvinner på badstränderna är ett problem som fått en lösning i Helsingborg. Nu kan de själva larma om de slits bort från stolpen. Han är teknikvisionären i Helsingborg som ligger bakom smarta soptunnor och träd som säger till när de behöver vatten. Och nu har Andreas Hall kommit på hur livbojar ska kunna säga ifrån när de försvinner från sin plats. – Vi har sett att vi har ett problem med att bojar försvinner från stränderna. Så vi ville ha en enkel lösning för att få dem smarta och själva kunna larma om de försvinner, berättar Andreas Hall, utvecklingsingenjör på Helsingborgs stad.

Magnetkoppling larmar Andreas Hall kom på en lösning med en magnetkoppling som han har satt fast runt livbojarna.  När någon tar en livboj från stolpen bryts kontakten på de numera uppkopplade räddningskransarna. – När kontakten bryts så går det ett larm som vi kan se via en app i telefonen. Livbojen kan sedan snabbt ersättas med en ny, säger Andreas Hall.

 

Finns vid stränder och dammar

Nu har 19 livbojar i Helsingborg försetts med den nya uppfinningen.

– Det räcker ju att en livboj är borta en gång när den verkligen behövs så kan det vara kört, säger Andreas Hall.

Fler smarta lösningar på gång

Uppdraget med livbojarna är nu löst, men Andreas Hall har redan nya tekniska idéer på gång.

– Jag har funderingar på att fixa vattenmätare och övervakning till våra fontäner. Ett annat projekt är att få gatlampor att rapportera om de blir påkörda. Det är väl det som ligger näst på tur.

Andreas Hall ligger också bakom de smarta soptunnorna som själva säger ifrån när de behöver tömmas. Foto: Linda Ekström