Mät produktionseffektivitet med IoT sensorer, sk. OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Hjojohan LoRA, Nyheter

På Tectubes i Hjo tillverkar man uppåt en miljon tuber per dygn i ett 10 -tal produktionslinjer.  Med IoT sensorer och OEE koncept från IoT application and hardware AB räknar vi antalet tuber som tillverkas, går till kassation och packas.  Syftet är såklart att Tectubes vill kunna producera mer med samma maskiner, men det är långt ifrån allt. Att kunna se effekterna av sämre kvalitet och säkra att de avsedda linjehastigheterna hålls är andra delar av OEE. Till detta kan du bland annat lägga till mer exakta kostnadsberäkningar, bättre planering och lägre energiförbrukning.

Med OEE mätning skapar underlag för datadriven produktion med exakta siffror, OEE mätning ger dig fakta istället för känsla.

<p><b>OEE</b> (<b>O</b>verall <b>E</b>quipment <b>E</b>ffectiveness) (svenska: <b>TAK</b> eller <b>UTE</b> (<b>U</b>trustningens <b>T</b>otala <b>E</b>ffektivitet)) är nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet .</p>
<p>Faktorerna som ingår i TAK-värdet är:</p>

<ul>
<li><i>T</i>: Tillgänglighet (Hur stor andel av den planerade drifttiden användes till produktion)</li>
<li><i>A</i>: Anläggningsutnyttjande (Hur stor andel produkter som producerats jämfört med planerat på grund av att maskinen inte körs i optimalt tempo)</li>
<li><i>K</i>: Kvalitetsutbyte (Hur stor andel av det producerade behöver inte slängas alt. omarbetas)</li>
</ul>
<p>Formel för beräkning av TAK-värdet:</p>
<p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y">{\displaystyle T=(planeradtid-stopptid)/planeradtid}</span><img class="mwe-math-fallback-image-inline" src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d3b80a25c7d21ca0be809309ce7487300568ecf5" alt="{\displaystyle T=(planeradtid-stopptid)/planeradtid}" aria-hidden="true" /></span></p>
<p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y">{\displaystyle A=verkligproduktion/((planeradtid-stopptid)/planeradtid*maxproduktion)}</span><img class="mwe-math-fallback-image-inline" src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1fdb1ed474757288f01288694291223a2b2c83ef" alt="{\displaystyle A=verkligproduktion/((planeradtid-stopptid)/planeradtid*maxproduktion)}" aria-hidden="true" /></span></p>
<p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y">{\displaystyle K=(verkligproduktion-kassation)/maxproduktion}</span><img class="mwe-math-fallback-image-inline" src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4a0b80489e098a3b465a58cb6005f35e1ca40ad6" alt="{\displaystyle K=(verkligproduktion-kassation)/maxproduktion}" aria-hidden="true" /></span></p>
<p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y">{\displaystyle TAK=T*A*K}</span><img class="mwe-math-fallback-image-inline" src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1613bce317490e0d0e1a02ecec242429d644f41a" alt="{\displaystyle TAK=T*A*K}" aria-hidden="true" /></span></p>
<p><b>Exempel:</b></p>
<p>Tillgängligheten är 90{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783}, Anläggningsutnyttjandet är 95{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} och Kvalitetsutbytet är 99.9{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783}. Detta ger ett TAK-värde på 85.4{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783}.</p>
<p><strong>Om Tectubes</strong></p>
<p>Vissa produkter kan vara mycket känsliga för ljus eller syre och behöver därför förpackas säkert. I andra fall kan det vara omgivningen som behöver skyddas från innehållet i tuben. I båda fallen kräver det en tub med stark barriär. Det gör aluminiumtuben till den perfekta förpackningslösningen.  Med våra aluminiumlinjer kan vi erbjuda ett brett produktsortiment av aluminiumtuber med diametrar från 13,5-50 mm. Beroende på storlek kan vi trycka tuberna med 4-6 färger offset. Emballator Tectubes har en lång erfarenhet av att tillverka och trycka på aluminiumtuber vilket innebär att vi kan erbjuda en avancerad och bra tryckkvalitet. Vi har en bred kundkrets som gör att vi också kan erbjuda hattar som passar varje kunds behov. En av fördelarna med aluminiumtuber är att de inte återfår sin ursprungliga form efter användning.  Det innebär att produkten inte är i kontakt med syre under hela sin livscykel. Med hjälp av ett tunt membran (tamper evidence) för tubmynningen som bryts vid första användningen, ger tuben en säkerhet både för slutkunden och för er som leverantör, då produkten är helt orörd.  Aluminiumtuber är återvinningsbara, vilket gör den till ett perfekt förpackningsalternativ i tider när slutkunder mer och mer börjar värdesätta företags miljömedvetenhet.</p>