Sensorer för LoraWAN nätverk

Hjojohan Nyheter

I grunden används en analog ingångsmodul (AI) med mycket bra teknisk specifikation, vad sägs om 24 bitar analog upplösning och flera års batteridrift och 15 km räckvidd. Till analogmodulen så monteras valfri sensor för ditt mätbehov, nedan visas ett par exempel applikation. Ring oss för mer detaljerad specifikation och förslag på sensorer. 0500-6000 22

Sensor gränssnitt alternativ
• 24-bitars analog ingång
• Pulsräknad inmatning
• Sensorspecifika digitala gränssnitt (UART, I2C, RS-485 …)

LoRaWAN
• Enhetsklass A
• Adaptiv datahastighet (ADR)
• Mått 80 x 135 x 70 mm

Luftkvalitet
Växthusgasgivare mäter koncentrationen av CO2 i luften. Det är ett nytt verktyg för övervakning av luftkvaliteten genom att ge information i nära realtid över stora områden som städer eller regioner

Applikationer: Utsläppsövervakning, luftföroreningsbekämpning och folkhälsa

Nivåmätning
Ultraljudssensorer är en kostnadseffektiv lösning för avståndsmätningar. Den låga effekten och väderbeständig sensor är utomordentligt väl lämpad för mätning av vattennivån i floder, tankar och spillvatten system samt snödjup.

Tillämpningar: Färskt och avloppsvattenhantering, snödjup, tanknivå, parkeringsgarage

Tryck- och vätskenivåer
Ett flytande piezoresistivt sensorelement mäter tryck i vätskor. Det är en perfekt sensor för en långsiktig lång rad övervakningsapplikationer för vattennivå.

Tillämpningar: Vattenförsörjning, avloppsvatten, grundvatten, ytvatten

Nanopartikelmonitor
Partikelnätpartikelinstrument mäter den lungdeponerade nanopartikelytan, den mest hälsorelaterade fysikaliska partikelmåttet.

Specifikationer

  • LDSA-mätning med en tidsupplösning på 1 sekund (intern instrument tidskonstant 4s, snabbare på förfrågan)
  • Bredt koncentrationsområde, från 1-20’000 μm² / cm³
  • Bredt partikelstorleksområde, från 10 nm till 10 μm
  • Följ dina sensorvärden online, i mobilen eller i ditt SCADA system, export och interface mot överordnade system möjligt