Smartare jordbruk med IoT

Hjojohan Okategoriserade

Idag har vi installerat ett privat LoraWAN nätverk, med gateways, smarta sensorer lämpliga för jordbruk tillsammans med en kompetent visualisering plattform för insamlad sensordata. På VGR regionens jordbrukskolor Uddetorp, Angered, Ljungskile, Axvall och Sötåsen utbildas framtidens lantbrukare med hjälp av en gedigen maskinpark och den senaste tekniken. Följ ditt lokala fältväder på telefonen och anpassa dina åtgärder. Vi monterar robusta sensorer fr jordbruk inklusive en väderstation som utvecklats i samarbete med lantbrukare, byggd för att tåla alla former av väder.

På bilden ser vi Kent Karlsson, som monterar en IoT väderstation som mäter och rapporterar 11 sensorvärden som t. ex. vindriktning, vindstyrka, nederbördsmängder, luftfuktighet , jordfuktsgivare m.m.

Är du nyfiken hur du kan samla in sensorvärden gratis, trådlöst och batteridrivet över stora arealer, slå oss en signal 0500-6000 22 eller maila dina frågor på info@iot-ab.se

1. Så när tiden är rätt

Ge dina frön de optimala startförhållandena för spirande. Genom att känna till marktemperaturen, kommer du att kunna sätta din sådd med precision. Detta hjälper dig att undvika att så för tidigt eller för sent så att du missar delar av växtsäsongen.

2. Följ utvecklingen på dina grödor

Följ växtstadierna hos dina grödor. Att få det exakta antalet ‘Growing Degree Days’ (GDD) och växtdagar – automatiskt beräknat för dig i appen – gör att du kan övervaka hur dina grödor faktiskt växer och jämföra detta med det förväntade skedet som dina grödor bör vara i. Detta gör det lättare för dig att göra korrigerande åtgärder i tid.

3. Spruta under optimala vindförhållanden

Var säker på att du sprutar under optimala vindförhållanden. Att känna till den faktiska vindhastigheten på dina fält gör att du kan veta om vinden är lämplig för sprutning och i vilken takt du kan köra din traktor vid sprutning. Det gör att du kan undvika att behöva köra till avlägsna fält bara för att upptäcka att vindförhållandena inte är gynnsamma för sprutning. Du kommer att spara både arbetskostnader och bränsle. Du får samtidigt en försäkran om att dina bekämpningsmedel faktiskt har träffat det avsedda målet utan att ha blåst bort av vinden.

4. Känn till den exakta mängden nederbörd

Med lokala nederbördsmätningar kommer du alltid att kunna mäta markens fukt och vattenförhållanden. Genom att ha mätningar av aktuella regnförhållanden och grafer av historisk nederbörd, kommer du att kunna veta om dina grödor får tillräckligt med vatten under växtsäsongen. Tidigt på säsongen kommer du även att kunna använda denna mätning för att mäta om jorden är tillräckligt fast för att köra dina maskiner.

5. Varnas för skadedjurshot

Baserat på vetenskapliga och agronomiska modeller för olika skadedjurshot, kommer appen att varna dig med en röd, gul eller grön signal. Detta indikerar den optimala tiden att tillämpa insekticider för att skydda dina fält.

6. Skörda vid precis rätt tidpunkt

Skörda baserat på luftfuktigheten. När skördesäsongen närmar sig blir luftfuktigheten det perfekta verktyget för att bedöma fukthalten i dina grödor. Detta kommer potentiellt även att spara kostnader för torkning av grödorna efter skörd.

7. Fatta beslut baserat på ditt lokala väder

Vår väderstation ger dig mycket mer tillförlitliga mätningar av väderförhållandena på dina fält genom att mäta på en höjd av 2 meter. Samtidigt ger mätningarna en mer exakt bild av dina lokala topografiska förhållanden. Detta är en fördel om man jämför med andra vädermätningar som publiceras av meteorologiska organ som i regel samlas in på en höjd av 10 meter. Dessa mätningar representerar inte de faktiska förhållandena nära dina fält.

8. Håll dig bekymmersfri med livstidsgaranti

Med vår väderstation behöver du inte oroa dig för underhållskostnaderna för väderstationen. I händelse av fel kommer din väderstation att bytas ut utan kostnad.

9. Få tillgång till dina data när du är på språng

Ha omedelbar tillgång till alla dina väderstationer och mätningar direkt från din mobiltelefon. Alla verktyg levereras till en app som fungerar på Android- och iOS-enheter.

10. Ta med dina kollegor

Håll din personal uppdaterad om det lokala vädret nära dina fält. Din personal kan komma åt samma väderinformation och analyser från sina egna mobiltelefoner eller datorer, vilket gör det möjligt för dem att göra korrigerande åtgärder snabbare. Detta kommer att hjälpa ditt team att basera sina beslut på väderfakta snarare än magkänsla.

FÅ TILLFÖRLITLIG, LOKAL VÄDERDATA

Väderdata direkt från dina fält är betydligt mer tillförlitligt än mätningar från nationella vädertjänster, som ofta mäts många miles från dina fält. Medväderstationen, känner du alltid till vädret på dina fält och du kan enkelt bedöma vilka områden du kan börja arbeta på.

HA EN ÖVERSIKT ÖVER LOKALA REGN

Med en noggrannhet på 0,25 mm är väderstationen utrustad med en av marknadens mest pålitliga regnmätare. Appen håller automatiskt reda på den ackumulerande nederbörden på dina fält, så du behöver inte längre oroa dig för att tömma regnmätare.

SPRUTNING UNDER OPTIMALA VINDFÖRHÅLLANDEN

Väderstationen ger dig den exakta vindhastigheten och talar om för dig om vädret är lämpligt eller olämpligt för sprutning. Du undviker att köra till fält långt borta, sparar tid och bränsle och minimerar driften på din besprutningsanordning.

SÅ DINA GRÖDOR I TID

Ge dina grödor de optimala förutsättningarna för spirande. Väderstationen er dig den exakta marktemperaturen i ditt område och berättar när det är dags att så. Du får även en översikt över grad-dagar, så att du enkelt kan hålla reda på hur långt dina grödor har nått i tillväxtsstadiet.