Smartare Silo med IoT

Hjojohan Okategoriserade

Lösningar för trådlös nivåövervakning i avfallsbehållare, silos och andra applikationer har funnits, men alltid med tekniska begränsningar. Genom att använda optiska Time-of-Flight (ToF) sensorteknologi har vi skapat en batteridriven, kontaktlös och trådlös lösning. Lösningen övervinner många av de tidigare utmaningarna och är enkel att installera och använda. Vi har även en 24Ghz radar sensor att ta till ifall det dammig miljö som som kan störa ToF typen av sensorer

Producerar, lagrar eller konsumerar du lager ?

Från jordbrukare som lagrar djurfoder i silor som ger boskapen en daglig dos av hälsosam kost, till tillverkningsanläggningar som behöver se till att en mängd råmaterial går in i produktionslinjen för att producera slutprodukter. Alla som har att göra med materiellt lager behöver svar på samma frågor:

• Hur mycket råmaterial eller lager har jag kvar just nu?
• När är det bäst att planera påfyllning av lager?
• Används min lagringsutrustning på ett effektivt sätt?

Vi har arbetat med ett smart lagerövervakningssystem för att hjälpa företag att digitalisera sina lagernivåer och göra det möjligt för användare att dra nytta av realtid och historiska data om återstående materiallager. Resultaten är en minskning av driftskostnaderna och förbättringar av den totala säkerheten!

Microvågsradar, 24GHz, 40 meters räckvidd 5 mm noggranhet


INTRESSERADE AV DIGITALISERA DINA LAGNIVÅER?