Trådlös övervakning av pH och konduktivitet

Hjojohan Okategoriserade

Trådlös pH-mätning
Vid mätpunkten installeras vår kompakta mätstation tillsammans med givare för pH, redox eller konduktivitet. Mätning sker kontinuerligt och informationen lagras i mätstationens lokala minne och överförs i lämpligt intervall till servern. Givarna finns både som tvåtrådstransmitter och med separat förstärkare och de levereras kompletta med kablar och mekanik. Eyeo’s mätstationer typ ADU 500 och BSC50E strömförsörjer givarna från det inbyggda batteriet och tack vare EyeO’s strömbesparande teknik räcker batteriet upp till 2år.

Internet eller egen mätserver
Mätdata överförs till mätserver via GSM-nätet för presentation på Internet. Du får då grafik och statistik direkt i Internet Explorer. Med denna tjänst sköter Eyeo, drift och underhåll av systemet till en låg fast kostnad. Du kan också ha en egen mätserver installerad på det lokala nätverket. Servern sköter då all trafik och levererar mätvärden till er egen databas för vidare export till styr- och övervakningssystem. Mätservern kan även vara helt fristående eftersom den har egna inbyggda grafik- och statistikfunktioner.

Larm med SMS
Mätstationerna har SMS-funktioner och vid kritiska nivåer överförs larm direkt till en eller flera mobiltelefoner. När du vill kan du också begära mätvärden till telefonen.