Vad vill du mäta, logga, larma, räkna ?

Hjojohan LoRA, LoraWAN, News, RTU

Vad vill du mäta, logga, larma ? En enda gateway kan hantera upp till 50.000 sensorer i upptagningsområdet, radiotäckningen är så pass bra att det räcker med ett fåtal gateway’s för att täcka in en mindre stad med ytterområden. De internet uppkopplade sensorerna är oftast batteridrivna där batteriet orkar i 5 år. Med IOT Application and Hardware AB skippar du kostnader som är förknippade med fältplacerad mätning t.ex. elektriker, PLC:er, sensorer, skåpsbyggare, modem …

Nya tidens sensorteknik innebär OTROLIGA besparingar för kommuner, fastighetsägare och andra aktörer som vill plocka in signaler från verkligheten för att kunna agera på händelser i realtid. Integrering med befintliga SCADA system är möjligt.

Ring oss idag och berätta vad du vill göra med uppkopplade internetsensorer 0500 6000 22

Insamlad data presenteras på internet efter inloggning. Eyeo portal, ett modernt larm, styr och övervakningssystem för radiobaserade IO-moduler, sk IOT Eyeo portal är ett komplett övervakningssystem, det är ett öppet, skalbart och flexibelt webbaserat SCADA-system (driftövervakning) som levereras med alla nödvändiga verktyg som behövs för att själv kunna konfigurera och bygga sitt övervakningssystem.