Skapa stadstäckande IOT nätverk med ett fåtal gatways!

Hjojohan LoraWAN

Köp en LoRa gateway från oss, installerad och klar för mindre än 10.000 kr.Ett fåtal gateways täcker in en hel stad, varje gateway kan hantera tusentals sensor-noder. Med 10 km räckvidd på gatewayen och 10 års batteritid på sensornoderna är Lorawan (LoRaWAN) är en radioteknik med låg bandbredd, men bra täckning och lång batteritid i ändnoderna. Nätet har liknande struktur …